Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Yanlış yerlerde kullanılırsa cümle yapısı bozulacağı gibi, cümlenin tamamen yanlış anlaşılmasına da sebebiyet verebilir.

Noktalama İşaretleri ve Kullanım Yerleri


Nokta (.): Cümlenin bittiğini gösteren işarettir. Bazen kısaltmalardan sonra da kullanılmaktadır. Bunun dışında sayılardan sonra sıralama anlamı vermesi için, tarih aralarında ayırma işlevi görmesi için ve matematikte çarpma işlemini bildirmesi için kullanılmaktadır. Noktadan sonra başlayan cümle her zaman büyük harfle başlar. Okunuşta da noktadan sonra nefes alınır.

Virgül (,): Sıralı kelimeler arasına konulur. Ayrıca uzun cümlelerle ya da anlam karışıklığı olabilecek yerlerde araya konulur. Virgülden sonra yarım nefeslik boşluk verilir ve virgülden sonraki kelime küçük harfle devam eder.

Noktalı Virgül (;): Cümle içinde bir konuyu açıklamadan önce ya da sıralı kelimeler yazılmadan kullanılır. Noktalı virgülden sonraki kelime küçük harfle başlamalıdır.

İki Nokta (:): Bir şeyin tanımı ya da açıklaması yapılmadan önce kullanılır. Ayrıca ikili konuşmalardan bahsedilirken şahıs adının önüne konulur ve sonra kişinin söylediği söz eklenir. İki noktadan sonra başlayan cümle büyük harfle başlar.

Ünlem İşareti (!): Şaşırma, üzülme ya da kızgınlık ifadesi olarak kullanılır. Ayrıca seslenme sözcüklerin sonra da kullanılabilir. Bu işaretten sonraki cümle büyük harfle başlamalıdır.

Tırnak İşareti (" "): Başka birine ait bir kelimeyi ya da cümleyi söylerken o cümlenin başına ve sonuna bu işaret konulur. Alıntı olduğu belli olması için kullanılır. Bunun dışında önemli bir yer ya da farklı bir kelime de tırnak işareti içine alınabilir.

Kesme İşareti ('): Özel isimler, ülke ya da şehir isimleri hem büyük harfle başlarlar hem de kesme işareti yardımıyla ayrılırlar.

Üç Nokta (.): Yarım kalan cümlelerden sonra ve sıralı kelimelerden sonra kullanılır. Devamı okuyucunun hayaline bırakılan yarım cümlelerde kullanılır. Üç noktadan sonraki cümle de büyük harfle başlamalıdır.

Parantez İşareti (): bu işaret de cümle içinde açıklanan ve anlamı bozacağı düşünülen bir kelimeyi gizlemek için kullanılabilir. Önemli bilgileri, sembolleri ifade etmek için başına ve sonuna parantez açma kapama işaretleri konulur.

Soru işareti (?): Soru sorulan cümlelerin sonuna konulur. Bu işaretten sonra başlayan cümle büyük harfle başlamalıdır. Bilinmeyen sayı ya da yer yerine de kullanılır.

Kısa Çizgi (-): Satır sonuna sığmayan kelimenin hece sonuna konulur. Ayrıca heceleme aralarında, iki sayı arasında ortalama yazımında kullanılabilir.

Eğik Çizgi (/): Gün, ay, yıl arasına, adres aralarına kesme işareti konulur. Ayrıca, fizik ve kimyada kullanılan birim oranları arasına ve matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

Tek Tırnak İşareti (' '): bu işaret ise tırnak içinde yazılan bir cümle içinde yeniden tırnak işareti kullanılması gereken durumlarda konulur.
Son Güncelleme : 19.01.2024 06:08:24
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yüzde İşareti
Yüzde İşareti
Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zar...
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olm...
Soru İşareti
Soru İşareti
Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kanca...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül,...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne...
Yıldız İşareti
Yıldız İşareti
Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmekt...
Denden İşareti
Denden İşareti
Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işare...
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. G...
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden...
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi t...
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri bel...
Düzeltme İşareti
Düzeltme İşareti
Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kullanıldığı işlev sebebiyle uzatma işareti ismiyle, karıştır...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama iş...
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır...
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cüm...
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve T...
Diyez İşareti
Diyez İşareti
Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; b...
Noktalı Virgül
Noktalı Virgül
Noktalı virgül, İşareti ( ;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayır...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024