Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Noktalama İşaretleri Etkinlik

Noktalama İşaretleri Etkinlik

Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden uygulanması istenilen noktalama işaretleri etkinleri sayesinde hem öğrencinin kuru bilgiyi işlemesi açısından ve hem de ezber yapmak yerine pratik bilgilerini uygulaması noktasında oldukça etkili olan etkinliklerdir. Bu etkinliklerin genel itibariyle yapılış amacı noktalama işaretlerini öğrencilere sevdirerek öğretmenin yanı sıra aynı zamanda da noktalama işaretlerine ek olarak yazım ve imla kuralları da etkinliklerin içerisinde yer alır. Çünkü iyi bir Türkçenin daha uygun alanlarda sözlü ve yazılı ifadelerde doğru bir şekilde kullanılması için hem noktalama işaretlerini iyi bilmek ve hem de imla ile yazım kurallarına hâkim olmak şarttır. Aksi halde Türkçe dilinin yapısına uygun olmayan ifadeler kullanıp Türkçenin giderek bozulması, değişmesine, kurallarının önemsenmemesi sebep olur ki bu durumda kamusun yani dilin ehemmiyetsizleştirilmesi noktasında atılmış bir yanlış adım olur. Bu yüzden dilimize önem vermeli yazım, imla ve noktalama işaretlerine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Yapılan bu noktalama işaretleri etkinliklerine öğrencilerden istenen doğru bir şekilde hangi noktalama işaretinin kullanılması gerektiğini öğretebilmek ve hatası var ise hazırlanan noktalama işareti etkinliğinin son kısmına eklenen cevap anahtarı yardımıyla da en son yapmış olduğu yanlışları kontrol etmesi sağlamaktır. Bu sayede öğrenci hatasını anlayıp noktalama işaretlerinin nerelerde doğru bir şekilde kullanıldığını rahatlıkla öğrenmiş olacaktır. Bu etkinlikler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birkaç husus söz konusudur. Bunlar.
 • Etkinliklerin sıkıcı olmaması gerekir.
 • Yapılan etkinliğin öğrencinin bilgi seviyesine ve yaşına uygun etkinlikler olması gerekmektedir. Yani her dereceye göre farklı kategorilere ayrılarak öğrencilere uygulanması gerekmektedir.
 • Etkinliklerin gayet anlaşılır olan yalın bir dilinin olması gerekir.
 • Noktalama işareti etkinliğinin son kısmında ise cevap anahtarının bulunması gerekir.
 • Öğrenciden istenilen boşlukları doldurmadan önce bazı açıklamalar yaparak ne yapması gerektiği hakkında detaylı bir bilgi verilmesi gerekmektedir.

Noktalama işareti etkinliği örneği


8. Sınıflar için noktalama işareti uygulaması örneği.

1. Aşağıdaki noktalama işaretleri ile ilgili bilgilerden doğru olanlar için parantezle belirtilen boşluğa (D) yanlış olanlar için ise (Y) koyunuz
 • Tırnak içine alınmamış bir aktarma cümle varsa, bu cümlenin bitiminde virgül (,) kullanılır. ()
 • Cümle değeri taşıyan anlatımların sonuna iki nokta (:) konur. ()
 • Büyük harfle yapılan kısaltmalardan sonra nokta (.) konur. ()

2. Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere uygun olan noktalama işaretlerini koyunuz

 • Bir şey söyleyeceğim () () Hayat her zaman acımasız değildir () () Bunun farkında olduğumuzda mutluluğu yakaladık demektir ()
 • Dün () öğleye doğru () senin ismini tekrar sayıklamaya başladı ()
 • Biraz daha indirim yapamaz mısınız () dedi ()

5. Aşağıdakiparçada boş parantezle () belirtilen yerlere uygun olan noktalama işaretlerinikoyunuz

 • Picasso () ya bir serginin açılışında () () Bune biçim balık () () diye sorduklarında ünlü sanatçı () () O balık değil () resim () () yanıtını vermişti () Bugün Picasso () nun yapıtlarında kimse yüzgeçleri () pulları () doğadakine benzeyen balık figürlerini aramıyor () Plastik sanatta aşılan engel () edebiyatta da aşılacaktır ()

Son Güncelleme : 20.01.2024 21:59:17
Noktalama İşaretleri Etkinlik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Noktalama İşaretleri Etkinlik Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Noktalama İşaretleri Etkinlik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yüzde İşareti
Yüzde İşareti
Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zar...
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olm...
Soru İşareti
Soru İşareti
Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kanca...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül,...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne...
Yıldız İşareti
Yıldız İşareti
Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmekt...
Denden İşareti
Denden İşareti
Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işare...
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. G...
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi t...
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Ya...
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri bel...
Düzeltme İşareti
Düzeltme İşareti
Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kullanıldığı işlev sebebiyle uzatma işareti ismiyle, karıştır...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama iş...
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır...
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cüm...
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve T...
Diyez İşareti
Diyez İşareti
Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; b...
Noktalı Virgül
Noktalı Virgül
Noktalı virgül, İşareti ( ;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayır...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024