Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Yüzde İşareti

Yüzde İşareti

Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zararını, indirimini, oranını gösteren bir noktalama işaretidir. Bu işaretten türeyen bir diğer işarette binde işaretidir. Yüzde terimi, bir bütünü yüz eşit parçaya bölmek demektir. Parçaların bir tanesini kaça aldığımızı ya da sattığımızı gösterir. Yüzde işareti sayılar ile yazılırken boşluk bırakılmadan yazılır.

Ülkemizde yüzde işareti sayılardan önce kullanılırken İngiltere'de bu durum tam tersi sayılardan sonra kullanılır.

Yüzde işaretinin kullanıldığı yerler

 • A sayısının %B kadarını bulmakta,
 • A * B ve % yüzde işareti kullanılarak gösterilir.
 • Herhangi bir A saıyısının B kadar değerini bulmak için A sayısıyla toplanmasında,
 • Herhangi bir A değerinin %B kadar olan miktarını bulmada eksiltmede ya da arttırmada kullanılır.
Yüzde işareti, günümüz koşullarında birçok kullanım yerleri vardır. Teknolojide birçok cihazda kullanılan yüzde işareti cihazlarda kısayollar da kolay kullanılabilmesi için sembolü ile eklenmiştir.

Yüzde işaretinin kullanıldığı cihazlar

 • Hesap makinelerinde,
 • Bilgisayarların klavyelerinde,
 • Bilgisayarda kullanılan excel gibi formüllü muhasebe programlarında kullanılmaktadır.
Yüzde kavramı, her türlü parçalanabilir ürünlerde kullanılır. Yüzdeler matematikte kesirleri yazmanın başka bir şeklidir. Hem daha kolay anlaşılır hem de daha pratik bir yol olduğundan hesaplamalarda ve yazımda kolaylık sağlar. Yapacağınız ticari işlemlerde için kullanılan yüzde işareti, o ürünün kıymetini, miktarını ve ağırlığını yüzde üzerinden hesaplayarak ya da bir alt terimi binde üzerinden hesaplayarak bulunmasıdır. Bu gibi durumlarda kullanılan yüzde işaretine, yüzde hesabı kuralı denir.

İstenilen her oranı genişletmede veya sadeleştirmede kullanılır. Her yüzde oranı, kesir ve rasyonel sayı olarak yazılabilir. Yüzde olan bir değeri daha küçük parçalara ayırmak istediğimizde on ile çarparak bin parçaya bölebiliriz.

Yüzde hesaplarında üç temel eleman vardır. 


Bunlar
 • Temel sayı,
 • Yüzde oranı,
 • Yüzde payıdır.
Yüzde işareti, günümüzde anaparanın bir başkasına kullandırılarak paranın işletildiği ve belirli oranlarda faiz (Yani para kazandırdığı) yöntemlerde de kullanılır.

Faiz, herhangi bir kuruma ya da kişiye verilen ödünç paranın belli bir süre kullanımından sonra ya tek parçada ya da taksitlere bölünerek paranın alınmasına faiz denir. Bu tür faiz hesaplamalarında sistem dörde ayrılır.

Faiz hesaplarının kolları
 • Anapara,
 • Faiz,
 • Faiz oranı,
 • Zaman anaparadır.
Bu belirttiğimiz faiz hesapları günlük aylık ve yıllık olarak belirlenebilir. Burada önemli olan faiz tutarını ya ödeyebileceğiniz tutarlarda yüzdelemek ya da az faiz ödeyecek şekilde sürede kısaltmalarda bulunmaktır. Çünkü süre uzadıkça yüzde hesaplamalarındaki faiz oranı da zamana oranla yükseltilir.

Bir de yüzde işareti bir malın alımı ve satışı sırasında zarara uğramadan ticareti yapabilmek için kullanılır. Böylelikle aldığınız ürünleri kaça aldığınızı ve kaç oranla satarak kar elde edebileceğinizi ve ürünü bitirmek için yapılacak indirimlerin ne kadar olacağını hesaplamada kullanılır.

Yüzde işaretinin en yaygın kullanıldığı halk arasındaki sektör giyim sektörüdür. Satıcı için buradaki ayrıntı, karlı tutar üzerinden %50 indirime gitmesi demek halen anapara üzerinden karlı satış demektir. Alıcı için ise göz yanıltıcı ama sonuç itibarı ile indirimli alış mantığıdır. İnsanlar tüketim yaparken nerede ne kadar indirim var olduğunu yüzde işareti ile çok kolay hesaplayabilirler ve üreticiler tarafından kullanılmaktadır.

Yüzde işaretinin günlük hayatta kullanıldığı alanlar
 • Bankalarda
 • Alışverişte
 • Problemlerde
 • Mağazada indirim
 • Faiz vb.
Son Güncelleme : 19.01.2024 15:35:05
Yüzde İşareti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Yüzde İşareti Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Yüzde İşareti"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olm...
Soru İşareti
Soru İşareti
Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kanca...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül,...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne...
Yıldız İşareti
Yıldız İşareti
Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmekt...
Denden İşareti
Denden İşareti
Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işare...
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. G...
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden...
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi t...
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Ya...
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri bel...
Düzeltme İşareti
Düzeltme İşareti
Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kullanıldığı işlev sebebiyle uzatma işareti ismiyle, karıştır...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama iş...
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır...
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cüm...
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve T...
Diyez İşareti
Diyez İşareti
Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; b...
Noktalı Virgül
Noktalı Virgül
Noktalı virgül, İşareti ( ;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayır...
Uzun Çizgi
Uzun Çizgi
Uzun çizgi, sık kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir. Özellikle karşılıklı olarak yapılan konuşmalar için konuşmanın ya da konuşmacının değ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024