Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kuyruklu A

Kuyruklu A

Kuyruklu A; Güzel harf de denilen bu harf, Türk Dil Kurumu'nun kuyruklu a veya çengelli a kullanımlarını önerdiği @ (At) işaretinin kelime anlamını ne kadar doğru biliyoruz?

Kuyruğu tepesinden dolaşan bu küçük "a" harfi, günümüzde internetle beraber en çok kullanılan işaretlerden birisi olmuştur. İşaretin gerçek orijinali tam olarak bilinmemekle beraber birçok varsayımlar üzerinde farklı görüşler de vardır. Dünya üzerinde genel kabul görmüş ortak bir isminin olmaması da çok enteresandır. Bazı ülkelerin dillerinde kabul gören adları farklılaşarak değişik anlamları da barındırmaktadır. Örneğin, İngilizce 'deki ismi at sign'dır. Bu sembole Almanlar at zeichen, İspanyollar arroba, Fransızlar arobase, adlarını kullanmıştır. Türk Dil Kurumu çengelli a veya kuyruklu a olarak kullanılmasını ifade etmiş ve müfredatına eklemiştir.

@ sembolü bazı ülkelerde de şekil olarak değişik hayvanlarla benzetilerek özdeşleştirmişlerdir. Flemenkçe de apestaart (Maymunun kuyruğu) deniyor, İsveççede snabel-a (Filin kuyruğu ile A harfi) deniyor. İtalyanca'da ise chioccilina (Küçük salyangoz) denilmektedir. Diğer Ülkelerde ise farenin kuyruğu, uyuyan kedi, ördek, köpek, kurtçuk gibi lakaplar ve değişik adlar kullanılıyor.

İnternet erişimi olan Dünya'daki insanların %99'unda adres veya telefon numarasının bir çeşit karşılığı olan e-posta (E-mail) adresini kullanmaktadır. E-posta adresi iki bölümden oluşmakta ve bu elektronik posta adresini, @ sembolü ikiye ayırır. @'den önceki kısmı kişisel adı, sonraki kısım ise internet servis sağlayıcının adını belirtmektedir.

@ sembolünün orijinali çok bilinmeyenli denklem gibi, ama yine de rivayetlere göre iki hikâye ile farklı görüşteki yazıları da karşımıza çıkıyor.

Birinci hikayeye göre, @ sembolü Ortaçağ keşişlerinin yorgun elleri ile şekillenmiştir. Matbaanın icadından önce keşişlerin genellikle din konulu olan kitapların her bir kopyalarını elle yazıyordu, bu uzun ve yorucu işi sadece keşişler yapıyordu. Tarafına, doğru, halinde, içinde, yanında, üzerinde, gibi çeşitli birçok anlama gelen, Latince "ad" kelimesinden türetilen "at" kelimesi her ne kadar kısa bir kelime olsa da kitaplarda çok sık tekrar ediliyordu. Sonunda yapılan işten bunalan keşişler tek el hareketi ile "t" 'yi "a" 'nın üzerinden sola doğru kaydırarak @ şekline çevirmişlerdir.

İkinci hikayeye göre, @ sembolü "amphora" kelimesinin kısaltılmasıydı. O dönemlerde "amphora", baharat ve şarapların taşındığı küplerin ölçüm birimiydi. Giorgio Stabile isimli İtalyan araştırmacı yazar 1492 tarihli Latince - İspanyolca sözlükte "amphora" 'nın bir ağırlık ölçüsü olan "arroba"ya dönüştüğünü kaydetti. İspanyolların hala @işaretini "arroba" diye isimlendirmelerinin sebebi de burdan kaynaklanmaktadır.

Stabile ayrıca, Floransalı Lapi'nin 1536'da kaleme aldığı bir mektupta @ işaretini kullandığını kayıtlar altına alarak tespitini netleştirdi. Sembol aynı zamanda, uzak mesafelerdeki ticareti belirtmek için de kullanılıyordu. Ancak 18. Yüzyılda kullanılışı birim başına bir fiyatı göstermek için şekillenmişti.

1885 yılında, yazı makinelerinin ilk örneği olan @ sembolü Underwood'un klavyesinde kullanılmıştır. E-posta adresinin bir parçası olarak ise 1977 yılında ilk olarak Roy Tomlinson tarafından kullanılmıştır. Tomlinson'un @ sembolünü kullanmasındaki amacı ise kimsenin adında bulunmayan ve karışıklık yaratmayacak bir işareti kullanmaktı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı için çalışan Ray Tomlinson, Dünyada'ki ilk interneti kurmakla görevli bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu. Süper bilgisayarlar ve birçok çalışmalara sahip olmasına rağmen, insanlığa bıraktığı en büyük miras tartışmasız ki e-mail'dir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 14:41:40
Kuyruklu A ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kuyruklu A Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kuyruklu A"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yüzde İşareti
Yüzde İşareti
Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zar...
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olm...
Soru İşareti
Soru İşareti
Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kanca...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül,...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne...
Yıldız İşareti
Yıldız İşareti
Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmekt...
Denden İşareti
Denden İşareti
Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işare...
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. G...
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden...
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi t...
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Ya...
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri bel...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Düzeltme İşareti
Düzeltme İşareti
Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti  bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten ...
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama iş...
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır...
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cüm...
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve T...
Diyez İşareti
Diyez İşareti
Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024