Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Noktalama İşaretleri Anlamları

Noktalama İşaretleri Anlamları

Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. Günümüz Türk alfabesi harflerinin kökeni latin harflerinden oluşur, kullanmış olduğumuz birçok noktalama işareti ise Osmanlı, Fars ve Arap alfabesinden alınmıştır.

Yazının söz gibi anlaşılması ve okunabilmesi için kullanılan işaretlere (İm) noktalama işareti denir. Noktalama işaretleri yazının daha anlaşılır ve kolay okunmasını sağlar. Yazının sadece düz cümle değil, duygu ve düşünceyi de aktarması noktalama işaretleri sayesinde olur. Söz uçar, yazı kalır. Cümlesinde olduğu gibi yazının kaynak kişi tarafından hedef kişiye aktarmak istediği mesajın tam ve anlaşılır olarak aktarılması için noktalama işaretlerinin eksiksiz kullanılması gerekir.

Noktalama işaretleri ne anlama gelir?

  • Nokta (.) cümle sonlarına konur. Örneğin, Bugün Ali okula gelmedi. Cümlesinde cümlenin bittiğini haber verir. Noktanın kullanıldığı bir diğer yer kısaltmanın bitimidir. Örneğin, T. C. Gn. Md. Şti. Kelimelerinde olduğu gibi kısaltmayı bitirici işaret anlamı taşır. Nokta; gün, ay ve yıl aralıklarında da kullanılır. Örneğin "01.01.2016" tarih yazımında aralıkları bölmek için kullanılır. Bir başka nokta kullanım yeri Matematik işlemlerinde çarpı işareti olarak kullanılır. Bu örnek ise 12x5 yerine 12.5 şeklinde nokta kullanılır. Yine matematikte sıra bildiren sayıların sağ yanına konur. Örnek 3. Bu şekilde kullanım hem sayının şık olarak kullanımına olanak verirken hem de rakamın cümle eki ile kaynaştırılması sağlanır. Yani 3'üncü şeklinde okunmasına olanak tanır. Nokta, bundan başka saat gösterimlerinde saat ve dakika arasına konur. Örneğin 03.30 zaman gösteriminde olduğu gibi kullanılabilir.
  • Virgül (,) Cümle içinde peş peşe yazılan benzer görevli sözcük grupları ve sözcük aralarında kullanılır. Örneğin Yarın okula giderken şapka, şemsiye ve mont götürmeyeceğim. Cümle gruplarına örnek vermek gerekir ise; Annem okuldan aldı, çarşıya beraber gittik. Cümlesi virgül kullanımı için düşünülebilir. Buna benzer başka bir örnek; Saygıdeğer halacığım, sizi merakla bekliyorum. Cümlesinde virgül kullanılmalıdır. Virgülün bir başka kullanım alanı ise özne bitiminde kullanımdır. Örnek Ayşe. Yarın okulda olacak. Başka bir kullanım yeri özel cümlelere bağlı bir ek var ise; ekin özel cümleden ayrılması için kullanılır. Örneğin Akrabaları, Almanya'dan geldi. Cümlesinde yukarıdan kesme işareti görevi görür. Aynı zamanda özel isimler cümle içinde ve dışında büyük harfle başlar.
  • Tırnak işareti (") Cümle içinde özel bir anlam içeren cümle öbekleri tırnak içine alınır. Yazı için de birçok yerde kullandığımız tırnak işareti örnek olarak değerlendirilebilir.
  • Soru işareti (?) Cümleler, soru olarak sorulduğunda fiilden sonra konur. Örnek vererek açıklarsak eğer Yarın nereye gidiyorsun? Cümlesinin sonunda kullanıldığında soru sorulduğu, cevap beklendiği anlaşılır.
  • İki nokta üst üste (:) Bir sözcük veya kelimeden sonra açıklama yapılacak ise iki nokta üst üste konur. Örneğin " Hafta içi çalıştığın günler: Pazartesi, çarşamba, cuma. İki nokta üst üstenin bir başka kullanıldığı yer, Meryem'in söylediği söz şöyleydi: iki gün sonra oradayım. Cümlesinde olduğu gibi kullanımıdır. Ayrıca matematikte iki rakam arasına konulduğunda bölme işareti anlamı taşır. Örneğin 20:4 işleminde olduğu gibi kullanılabilir.
  • Kısa çizgi (-), bir başka ismi Tire'dir. Yazım işlemi yaparken satıra sığmayan kelimeler satır sonuna sığmıyor ise: kısa çizgi kullanılarak satır sonlandırılır. Kelimeye alt satırdan yazmaya devam edilir. Bununla birlikte kelimeler hecelere ayrılmak isteniyor ise: Ke-li-me-ler buna örnek olabilir. Tarih aralıklarını ayırmak için kullanılabilir mesela 14-08-2001 örnek verilebilir. Bununla beraber: iki ilişik devlet ya da şehir yan yana yazılacak ise kısa çizgi kullanılır. Mersin - Adana örnek verilebilir.
Yukarıda açıklanan noktalama işaretlerinden başka: Üç nokta, Noktalı virgül, Uzun çizgi, ünlem işareti, yumuşatma işareti gibi az kullanılan noktalama işaretleri de yeri geldikçe kullanılır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 06:25:47
Noktalama İşaretleri Anlamları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Noktalama İşaretleri Anlamları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Noktalama İşaretleri Anlamları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yüzde İşareti
Yüzde İşareti
Yüzde işareti, Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti, sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektöründe karını, zar...
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olm...
Soru İşareti
Soru İşareti
Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kanca...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül,...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne...
Yıldız İşareti
Yıldız İşareti
Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmekt...
Denden İşareti
Denden İşareti
Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işare...
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden...
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi t...
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Ya...
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri bel...
Düzeltme İşareti
Düzeltme İşareti
Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kullanıldığı işlev sebebiyle uzatma işareti ismiyle, karıştır...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama iş...
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır...
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cüm...
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve T...
Diyez İşareti
Diyez İşareti
Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; b...
Noktalı Virgül
Noktalı Virgül
Noktalı virgül, İşareti ( ;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayır...
Uzun Çizgi
Uzun Çizgi
Uzun çizgi, sık kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir. Özellikle karşılıklı olarak yapılan konuşmalar için konuşmanın ya da konuşmacının değ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024