Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, Türk dil kurumunca belirlenen duygu ve düşünceleri net ve doğru ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, okumakta ve anlamakta olayı kolaylaştırmak, sözün vurgusunu ve tonunu ve benzeri özellikleri belirtmek için kullanılan işaretlerdir.

Noktalama işaretleri nelerdir?


Nokta (.): Nokta işareti birçok yerde kullanılır. Yazılan cümlelerin sonuna konur. Bununla cümlenin bittiği ve yeni bir cümlenin başlayacağı belirtilir. Noktadan sonra başlayan yeni cümlenin ilk kelimesine büyük harfle yazılır. Kısaltma yapılabilecek kelimelerin de sonuna nokta konulur. Örneğin: Dr., Cad., İng. Gibi. Sıralama belirten sayıların sonuna konur. 1. (Birinci) gibi. Tarihlerde gün, ay ve yıl belirten sayıların arasında, saati yazarken saat ve dakika belirten sayıların arasında yer alır. Maddelere ayrılmış bir yazının maddeleri gösteren yazı yahut harflerin sonuna da nokta işareti konur. Nokta, matematikte çarpı işareti olarak da kullanılır. İnternette genel ağ adresi nokta işareti kullanılarak yazılır.

Virgül (,): Eş görevli kelimelerin ve sıralı cümlelerin sıralamasında aralarını ayırmak için kullanılır. Uzun bir cümlenin öznesini belirtmek için kullanılır. Virgül, cümlelerde kurulan ara sözlerin başına ve sonuna da konur. Pekiştirmek için kullanılan söz tekrarlarında kullanılır. Cümle içerisinde eğer bir alıntı cümle varsa ve tırnak işareti konulmamışsa virgül kullanılır. Evet, peki, tamam gibi cevap niteliği taşıyan sözcüklerin sonuna konur. Hitapların, seslenişlerin ve işaret zamirlerinin sonuna konur. Matematikte kesirleri ayırmak için virgül kullanılır.

Noktalı virgül (;): Bu noktalama işareti ile virgülle ayrılmış olan takım ve türler birbirinden ayırılır. Virgüllü sıralı cümleler de kullanılır.

İki nokta (:): Kendisiyle ilgili açıklama ve örnek verilecek cümlelerde kullanılır. Diyalog olan durumlarda konuşan kişinin adını yazdıktan sonra iki nokta işareti kullanılır. Edebi içerikli eserlerde konuşmaya geçmeden önceki durumlarda kullanılır. Bölme işareti olarak matematikte kullanılan iki nokta, internette ise genel ağ adresi yazımlarında 'http'den sonra kullanılır.

Üç nokta (.): Anlatılan cümle mana bakımından eksik kaldığında cümlenin sonuna üç nokta konur. Kaba, küfür içeren yahut söylenilmek istemeyen kelimelerde kullanılır. Başka bir yerden alıntı yapıldığında cümlenin söylenmeyen yerleri, başı yahut sonu üç nokta ile geçiştirilir. Bir şey anlatımda sözü yarıda kesip gerisini okuyucunun algısına bırakmak için kullanılır. Karşılıklı diyaloglarda söyleyecek sözü olmadığında susma anlamında da üç nokta kullanılır.

Soru işareti (?): Soru sorma amaçla kullanılan soru eklerinin yahut soru eki olmadan soru sorulan cümlelerin sonunda kullanılır.

Ünlem işareti (!): Tepki ve duygu belirten cümlelerde, uyarı ve hitaplarda, alay ve kinayeli sözcüklerde kullanılır. Ünlem işareti cümlenin sonuna konulacağı gibi tepki, hitap, duygu ve alay içeren sözcüklerden hemen sonra da kullanılabilir.

Uzun çizgi: Yazıda konuşma içeren satırların başında kullanılır. Eğer konuşma tırnak içerisine alınacaksa uzun çizgi kullanılmaz.

Kısa çizgi (-): Satır sonlarında yarım kalan kelimeleri ayırırken satır sonuna kısa çizgi konur. Cümle içerisinde kullanılan ara cümlelerin veya kelimelerin başına ve sonuna konur. Kelimeleri eklerine, köklerine ayırmak için kullanılır. Kelimeleri hecelerine ayırmak için kullanılır. Matematikte çıkarma işlemi simgesi olarak kullanılır. Eksi değeri olan sayıların başında da kısa çizgi kullanılır.

Eğik çizgi (/): Şiir dizeleri yan yana yazıldığında aralarına konur. Eğik çizgi adres yazımlarında da kullanılır. Bir olayın tarihini yazarken gün, ay, yıl arasına nokta yerine eğik çizgi tercih edilebilir. Dilbilgisi öğretim yazılarında ekleri farklı şekilde göstermek için kullanılır. Matematikte bölme işareti olarak, fizik ve benzeri alanlarda orantı gösterirken kullanılır.

Tırnak İşareti ("): Cümle içerisinde bir başka kişiden veya cümleden alınan sözcükler tırnak içerisine alınarak yazılır. Vurgulanmak istenen kelimeler için tırnak işareti kullanılır. Yazıda bir eserden bahsedilirken eser isimleri tırnak içerisine alınarak yazılır.

Kesme işareti ('): Ekleri ayırmak için kullanılan kesme işareti, özel adlar için kullanılır. Özel adlardan sonra kullanılan unvanların eklerini, kısaltmalardan sonra gelen ekleri, sayılarda kullanılan ekleri ayırmak için de kesme işareti, kullanılır.

Köşeli ayraç ([]): Yazıda ayraç içinde ayraç kullanılması gerektiğinde önce köşeli ayraç yazılır.

Yay ayraç (): Cümle içerisinde yapılacak ekstra yargı bildiren açıklama için yay ayracı kullanılır. Senaryo ve tiyatro metinlerinde konuşanın hareketlerine dair bir açıklama yapıldığında kullanılır. Anlatımı yarım bırakmak için kullanılan üç noktayı içine almak için de yay ayarcı kullanılabilir. Şüpheli, emin olunmayan bir soru sorulduğunda, soru işareti ayraç içine alınabilir.
Son Güncelleme : 25.12.2023 02:09:10
Noktalama İşaretleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Noktalama İşaretleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Noktalama İşaretleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yüzde İşareti
Yüzde İşareti
Yüzde işareti,  Her dilde kullanılırken, kullanıldığı dile göre öncesinde veya arkasında bulunan ve rakamın yüze bölünebilmesini sağlayan işarete denir. Yüzde işareti,  sayısal verilerde ve sayısal verilerin kullanıldığı muhasebe sektö...
Ters Soru İşareti
Ters Soru İşareti
Ters soru işareti (¿), yeryüzünde konuşulan diller aralarında yalnızca İspanyolca'da yer alan bir noktalama işaretidir. Soru işareti (?) cümlesinin başına ters soru işareti, sonuna ise ters soru işareti (¿) katılır. Soruyu bildiren özel kelimeler olm...
Soru İşareti
Soru İşareti
Soru İşareti, kullanım alanı itibariyle oldukça geniş olan ve yaygın bir şekilde kullanılan bir noktalama işaretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere soru cümlelerinin sonunda kullanılır. Soru işaretinin bilinen simgesi ise“?” şeklindedir. Şekli kanca...
Çift Tırnak İşareti
Çift Tırnak İşareti
Çift tırnak işareti, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, cümlede anlatılmak isteneni vurgu ve ton gibi ifadelerle kolayca anlatmak için kullanılan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Noktalama işaretleri olan nokta, virgül, noktalı virgül,...
Ve İşareti
Ve İşareti
Ve İşareti, dilimizde kullanılmayan, "ve" anlamına gelen "& " şeklindeki logograma ve işareti adı verilir. Kökeni Latince'den gelen bu sembol, Latince "ve" anlamına gelen "e" ve "t" harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişten bugüne...
Yıldız İşareti
Yıldız İşareti
Yıldız işareti, Asterisk, yıldız imi ya da yıldız işareti ismi verilen işaret, tipografik bir sembol ya da glift şeklindedir. Adını, yıldız şekline olan benzerliğinden dolayı alır. Asterisk ismi de geç Latince kökeninden, yani küçük yıldızdan gelmekt...
Denden İşareti
Denden İşareti
Denden işareti, dilbilgisi yazım kuralları içinde yer alan bir noktalama işaretidir. Bir yazıdaki maddelerin sıralamasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözcüklerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.Denden işare...
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Anlamları, İlk çağlarda Sümerler tarafından ilk alfabenin kullanılmasından sonra her medeniyet yazının gelişmesi için büyük emekler sarf etmiştir. Yazının söz gibi anlaşılması için ise noktalama işaretlerinden yararlanılmıştır. G...
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Noktalama işaretleri etkinlikleri, genellikle sınava yönelik çalışan öğrenciler ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin uygulaması gereken ve genellikle verilmiş olan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerdir. Öğrencilerden...
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi
Eğik Çizgi, çizgi cümleleri birbirinden ayırmak için saat, tarih ve benzeri imgeleri ayırmak için kullanılan bir noktalama işareti türüdür. Bu noktalama işaretinin çeşitli kullanım alanları vardır. Her kullanım alanına uygun olarak farklı bir çizgi t...
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama işaretleri konu anlatımı, dil bilgisi kuralları gereğince, yazılardaki anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için kullanılan işaretler bütünü demektir. Yazıyı yazarken ve okurken kolaylık sağlayan bu işaretleri yerinde kullanmak önemlidir. Ya...
Düzeltme İşareti
Düzeltme İşareti
Düzeltme işareti, veya düzeltme imi, inceltme işareti (ˆ) ya da şapka işareti bazı harflerin üstüne gelerek ses değerlerini uzatan ya da incelten bir diyakritik işaret türüdür. Yerine göre kullanıldığı işlev sebebiyle uzatma işareti ismiyle, karıştır...

 

Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Yıldız İşareti
Denden İşareti
Noktalama İşaretleri Anlamları
Noktalama İşaretleri Etkinlik
Eğik Çizgi
Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı
Noktalama İşaretleri
Düzeltme İşareti
Tırnak İşareti
Noktalama Kuralları
Ünlem İşareti
Ay Yıldız İşareti
Diyez İşareti
Noktalı Virgül
Uzun Çizgi
Kesme İşareti
İki Nokta
Kuyruklu A
Kısa Çizgi
Alt Çizgi
2 Nokta
Üç Nokta
Nokta
Tilde
3 Nokta
Popüler İçerik
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti
Tırnak İşareti, dilimizde önemli noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işaretinin kullanım alanları da oldukça geniştir. Şimdi bu noktalama iş...
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları
Noktalama Kuralları, duyguları ve düşünceleri açık ifade etmek için kullanılır. Noktalama kuralları okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılır...
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti
Ünlem İşareti, ünlem anlamı veren cümlelerden, seslerden sonra konur. Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamı bildirmek için ilgili kelime yada cüm...
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti
Ay Yıldız İşareti, Dünya üzerinde birçok yerde kullanılmış olan ay yıldız işaretinin en basit örnekleri, define haritalarındaki ay yıldız işareti ve T...
Diyez İşareti
Diyez İşareti
Diyez işareti, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir. Yani yanına konulduğu notayı yarım aralık incelten müzik imidir. Diyez; b...
Noktalı Virgül
Noktalı Virgül
Noktalı virgül, İşareti ( ;) bu şekilde yazılır ve bir noktalama işaretidir. Genellikle kendi içerisinde virgül ile ayrılmış grupları birbirinden ayır...
Uzun Çizgi
Uzun Çizgi
Uzun çizgi, sık kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir. Özellikle karşılıklı olarak yapılan konuşmalar için konuşmanın ya da konuşmacının değ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yüzde İşareti
Ters Soru İşareti
Soru İşareti
Çift Tırnak İşareti
Ve İşareti
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024